• Đerdap
  • Fotografija AUL
  • Luka Beograd
  • Reka
  • Golubac

DAPhNE - Danube ports network

Циљ пројекта DAPhNE је да обезбеди уравнотежен развој лука на Дунаву, као еколошка, присупачна мултимодална чворишта у функцији транспортног система региона, као и да луке на Дунаву постану важни економски центри који доприносе убрзаном економском расту и креирању нових радних места. Пројекат ће успоставити сталну радну платформу са добрим управљањем, која ће се бавити најважнијим недостацима, пружајући помоћ кроз смернице препоруке и конкретне пилот активности засноване на доброј пракси, креирајући на тај начин заједничку развојну стратегију и акциони план.

Решења која буде елаборирао конзорцијум биће подељена са више од 60 дунавских лука као могући оптимални модели. Унапређена сарадња и транснационална интеграција постигнута кроз пилот активности и заједничке алате, развијене од стране јавних и приватних чланова лучке заједнице довешће до заједничких решења за ревизију и усклађивање законског оквира, лучке администрације и управљање лукама у целом Дунавском региону.

’’DAPhNE- Danube Ports Network’’ пројекат се заједнички финансира из фондова Европске уније (ERFD, IPA), и трајаће 30 месеци (јануар 2017.- јун 2019.). Пројекат спроводи транснационални конзорцијум од 16 кофинансирајућих организација и 7 повезаних стратешких партнера (државних органа, консалтинг компанија, универзитета и НВО) из 9 европских земаља (Аустрија, Словачка, Мађарска, Хрватска, Србија, Румунија, Бугарска, Украјина, Молдавија). Укупан буџет пројекта је 2.985.406,15 евра, од чега ERFD учествује са 2.415.219,42 евра а IPA са 122.375,77 евра.

Више информација можете наћи на линку: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/daphne