• Đerdap
  • Fotografija AUL
  • Luka Beograd
  • Reka
  • Golubac

Održana sednica Ekspertske grupe Dunavske komisije

Prva sednica Ekspertske grupe za razvoj luka i lučkih operacija održana je 30. septembra, u onlajn formatu.Grupa okuplja lučke uprave i nadležne institucije iz zemalja članica komisije, a u radu grupe učestvovala je i Agencija za upravljanje lukama.

Ciljevi ekspertske grupe jesu podrška lučkom sektoru u sprovođenju ciljeva evropskog "Zelenog sporazuma" i digitalizaciji luka, razmena informacija između Dunavskih i morskih luka po pitanju razvoja luka kao i o evropskoj legislativi i zakonskom okviru relevantnom za luke.

Na sastanku se, između ostalog, razgovaralo o strateškim pitanjima o razvoju Dunavskih luka, unapređenju lučke infrastrukture, digitalizaciji i "zelenoj" energiji i alternativnim gorivima u lukama.

Teme kojima će se u narednom periodu baviti eksperti iz podunavskih zemalja obuhvatiće unapređenje statistike, harmonizaciju lučkih tarifa i prevazilaženje administrativnih barijera. Pored toga, posebna pažnja biće posvećena zaštiti životne sredine u lukama i mogućnostima za proizvodnju i transport alternativnih goriva, pre svega vodonika kao goriva budućnosti.