• Đerdap
  • Fotografija AUL
  • Luka Beograd
  • Reka
  • Golubac

Agencija pokrenula drugi prekršajni postupak zbog nedostavljanja sažetih prijava

Agencija za upravljanje lukama je pokrenula drugi prekršajni postupak protiv privrednog društva zbog nedostavljanja sažetih prijava u zakonski određenom roku u cilju naplate naknade za upotrebu obale.

Agencija će nastaviti da prati obaveze subjekata proizašle iz Zakona i blagovremeno preuzimati mere iz svoje nadležnosti.