• Đerdap
  • Fotografija AUL
  • Luka Beograd
  • Reka
  • Golubac

Agencija pokrenula prvi prekršajni postupak zbog nedostavljanja sažetih prijava za pristajanje

Agencija za upravljanje lukama je dana 12.05.2016. godine, pokrenula prvi prekršajni postupak, protiv privrednog društva koje nije postupalo u skladu sa odredbama iz člana 229b stava 1, 2 i 6 Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama, odnosno nedostavljanja sažetih prijava u propisanom roku. Shodno zakonskim odredbama, privredno društvo bilo je u obavezi da u propisanom roku dostavi sažete prijave, u cilju naplate naknade za pristajanje.

Postupajući u skladu sa odredbama iz člana 267. stav 1. tačka 22v. Zakona, Agencija je uputila Ministarstvu građevinarastva, saobraćaja i infrastrukture prvi Predlog za pokretanje prekršajnog postupka zbog nedostavljanja sažetih prijava za pristajanje.

Agencija će i u buduće pratiti obaveze subjekata proizašle iz Zakona i blagovremeno preuzimati mere iz svoje nadležnosti.