• Đerdap
  • Fotografija AUL
  • Luka Beograd
  • Reka
  • Golubac

Arhiva

Agencija pokrenula newsletter ,,Luke & Marine''

Agencija za upravljanje lukama objavila je prvi broj newsletter-a ,,Luke & Marine''. Ideja za pokretanje ,,Luka & Marina’’ potekla je iz želje da skrenemo pažnju na brojne mogućnosti...

26.12.2019.

detaljnije...

Održane godišnje konsultacije Agencije za upravljanje lukama

Agencija za upravljanje lukama održala je pete redovne godišnje konsultacije sa Grupacijama za luke i pristaništa, rečno brodarstvo i brodske agente. Konferenciji je prisustvovalo više od 80...

19.12.2019.

detaljnije...

Objavljen Javni poziv za izbor lučkog operatera u Кanjiži

Agencija za upravljanje lukama objavila je 23. novembra 2019. godine Javni poziv za prikupljanje ponuda za izbor lučkog operatera u međunarodnom putničkom pristaništu u Кanjiži. Pravo učešća imaju...

23.11.2019.

detaljnije...

Agencija evidentirala 1500. pristajanje kruzera na putničkim pristaništima u Srbiji

Agencija za upravljanje lukama zabeležila je 04. novembra rekordno 1500. pristajanje kruzera na međunarodnim putničkim pristaništima u Srbiji, što predstavlja povećanje od skoro 30% u odnosu na...

08.11.2019.

detaljnije...

Kvartalna analiza pretovarene količine tereta i pristajanja kruzera

Podaci Agencije za upravljanje lukama za prva tri kvartala ove godine pokazuju značajna povećanja u pretovaru tereta i putničkom saobraćaju na rekama u Srbiji u odnosu na...

17.10.2019.

detaljnije...

Održan Dan Luke Konstanca

Trinaesta po redu manifestacija ,,Dan Luke Konstanca’’ održana je 26. septembra u Beogradu, u organizaciji Nacionalne kompanije za upravljanje morskim lukama Konstanca, preko svog predstavništva u Beogradu....

27.09.2019.

detaljnije...

Otvoreno sedište Transportne zajednice u Beogradu

Sedište Sekretarijata Transportne zajednice Jugoistočne Evrope, čiji je cilj razvoj saobraćajne mreže između Evropske unije i zemalja Jugoistočne Evrope, otvoreno je 13. septembra u Beogradu. Transportna zajednica pokriva...

14.09.2019.

detaljnije...

Pokrenuta Javna nabavka za Studiju opravdanosti za proširenje luke u Sremskoj Mitrovici

Agencija za upravljanje lukama pokrenula je 11. septembra Javnu nabavku za usluge izrade Studije opravdanosti sa Idejnim projektom za proširenje i izgradnju Luke Sremska Mitrovica. Cilj izrade tehničke...

12.09.2019.

detaljnije...

Marine - razvojna šansa nautičkog turizma

Agencija za upravljanje lukama pokrenula je Javne nabavke za izradu Studija za potrebe utvrđivanja lučkog područja marina u Кladovu i  Golupcu. Agencija će, u skladu sa svojim nadležnostima, utvrđivati područja...

14.08.2019.

detaljnije...

Porast pretovara tereta i putničkog saobraćaja na rekama u Srbiji

Agencija za upravljanje lukama zabeležila je u prvih šest meseci ove godine značajna povećanja obima teretnog i putničkog saobraćaja u odnosu na isti period prethodne godine.  U srpskim lukama pretovareno je...

23.07.2019.

detaljnije...

Izdata licenca za obavljanje delatnosti Specijalnoj luci u Pančevu

Agencija za upravljanje lukama potpisala je Ugovor o obavljanju lučke delatnosti sa privrednim društvom ,,Specijalna luka'' d.o.o. Pančevo. Predstavnicima Specijalne luke uručeno je i Rešenje i Uverenje o...

12.06.2019.

detaljnije...

Održana konferencija ,,Danube Ports Info Day’’

U Minhenu je 05. juna održana konferencija "Danube Ports Info Day", u okviru međunarodnog projekta ,,DAPhNE’’, na kojem Agencija za upravljanje lukama učestvuje kao IPA partner. Cilj...

10.06.2019.

detaljnije...
Strana 1 / 23