• Đerdap
  • Fotografija AUL
  • Luka Beograd
  • Reka
  • Golubac

Delegacija APDM u poseti Agenciji

Predstavnici Agencije za upravljanje lukama sastali su se sa delegacijom rumunske Administrativne uprave dunavskih morskih luka (APDM) i razgovarali sa generalnim direktorom Aleksandrom Šerbanom i zamenikom generalnog direktora Nikolaem Tivilikijem o ostvarenoj i budućoj saradnji dveju institucija.

Tom prilikom, Srđa Lješević, rukovodilac Centra za lučku delatnost Agencije, zadužen za međunarodnu saradnju, istakao je da su Agencija i APDM radili kao partneri na Interreg projektu Danube Ports Network (DAPhNE), kao i da su stečena znanja na ovom projektu doprinela daljem unapređenju dunavskih luka kako u Srbiji tako i u Rumuniji. Prema njegovim rečima, sprovedene aktivnosti u potpunosti odražavaju sveobuhvatni cilj- efikasne i održive luke i njihovo integrisanje u međunarodne multimodalne transportne lance.

Predstavnici APDM naveli su ta institucija upravlja lukama koje se nalaze na rumunskom rečno-pomorskom sektoru Dunava, među kojima su tri najvažnije na delu dunavskog toka kroz Rumuniju- Galac, Braila i Tulča. Pohvalili su napore Agencije za uređenje oblasti lučke delatnosti u Srbiji i naglasili da je nastavak saradnje sa Agencijom značajan, imajući u vidu da se dobri rezultati u dunavskim lukama zasnivaju na zajedničkom radu lučkih uprava.

Na sastanku je dogovoreno intenziviranje dalje komunikacije između dve administracije, u cilju razmene iskustava i pokretanja zajedničkih projekata.