• Đerdap
  • Fotografija AUL
  • Luka Beograd
  • Reka
  • Golubac

DIONYSUS

Integrating Danube Region into Smart & Sustainable Multi-modal & Intermodal Transport Chains - DIONYSUS

Trajanje projekta: 30 meseci (jul 2020.- decembar 2022.)

Budžet: 3.603.511,25 evra

Prioritet: Bolje povezan i energetski odgovoran Dunavski region

Specifični cilj: Podrška ekološki prihvatljivim i bezbednim transportnim sistemima i uravnoteženoj dostupnosti urbanih i ruralnih područja.

Dunav i njegove plovne pritoke nude značajan slobodan kapacitet za teretni i putnički saobraćaj. Napredujući sektor transporta unutrašnjim vodnim putevima doprinosi održivom transportnom sistemu i regionalnom rastu. Pored boljih uslova plovnog puta, potrebna je modernija, energetski efikasnija flota, bolje upravljanje transportnim sistemom kroz sveobuhvatno planiranje infrastrukture i investiciona rešenja. Potrebe za investicijom odnose se na lučku infrastrukturu i suprastrukturu kao i na multimodalno povezivanje sa zaleđem luka.

Projekat će se fokusirati na najveće regionalne izazove u upravljanju infrastrukturom i ali i planiranjem ključnih akcija u cilju podrške dunavskom transportu i planiranju lučke infrastrukture. Projekat se temelji na rezultatima ostvarenim tokom trajanja aktivnosti na projektu DAPhNE, odnosno na razvoju lučke infrastrukture i Mreže dunavskih luka.

Rezultati projekta DIONYSUS biće uključeni u dalju razradu politika razvoja transportnog koridora kroz izveštaje i analize nedostataka. Osim toga, obezbediće okvir za utvrđivanje nedostataka u železničkoj i putnoj infrastrukturi, kada je reč o pristupnosti dunavskim lukama, kao i za konsolidovanje investicionih potreba na osnovu analiza tržišta. Usklađivanje svega navedenog sa regionalnim planovima ekonomskog razvoja daće preporuke za njihovo prilagođavanje u skladu sa sektorskim prioritetima. Takođe, biće razrađen Master plan za infrastrukturu međunarodnog putničkog saobraćaja.

Osnovni rezultati sastojaće se od planova razvoja luka i operativnih i poslovnih modela koji podržavaju kvalitet, održivi razvoj i investicije. Svi rezultati projekta biće usklađeni sa specifičnim ciljevima EU u domenu transporta, kao i ciljevima TEN-T mreže i Кohezione politike za period 2014 - 2020 i kasnije i narednog Višegodišnjeg finansijskog okvira (2021 - 2027), čineći DIONYSUS ključnim instrumentom koji će doprineti primeni EUSDR.

Zvanična internet prezentacija projekta: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/dionysus