• Đerdap
  • Fotografija AUL
  • Luka Beograd
  • Reka
  • Golubac

Dopis lučkim i pristanišnim operaterima

Poštovani,

Imajući u vidu vremenske prilike, kao i meteorološke najave za naredni period, a posebno u vreme novogodišnjih praznika, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture je, dopisom broj 104/2014-01 od 29.12.2014. godine, naložilo Agenciji za upravljanje lukama, da preduzme sve preventivne mere i da svoje službe stavi u stanje pripravnosti.

Shodno članovima 207. i 208. Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama, kojima su propisani poslovi i nadležnosti Agencije za upravljanje lukama, Agencija je uvela dvadesetčetvoročasovno dežurstvo i punu pripravnost, te Vas shodno tome OBAVEŠTAVAMO, da nas ODMAH kontaktirate o svim bitnim dešavanjima u radu lučkih i pristanišnih operatera, a naročito o vanrednim događajima i prekidima u procesu rada koji su nastupili kao posledica aktuelnih meteoroloških prilika u Republici Srbiji.

Posebno podsećamo na potrebu pridržavanja svih važeći propisa, kao i postupaka i procedura koje se primenjuju u operativnom radu lučkih operatera, a odnose se na rad u uslovima snežnih padavina, niskih temparatura, udara vetra i dr.

U vezi sa prethodnim, molimo Vas da kontaktirate dežurne zaposlene u Agenciji za upravljanje lukama:

Agencija za upravljanje lukama,
Nemanjina 4,
11000 Beograd

Original dopis možete pogledati ovde.