• Đerdap
  • Fotografija AUL
  • Luka Beograd
  • Reka
  • Golubac

Druge redovne godišnje konsultacije sa Grupacijom za rečno brodarstvo i Grupacijom za luke i pristaništa

Agencija za upravljanje lukama organizuje druge redovne godišnje konsultacije sa Grupacijom za rečno brodarstvo i Grupacijom za luke i pristaništa.

Sastanci će se održati u utorak, 22. novembra 2016. godine u Palati Srbija, u periodu od 09:00-14:00, prvo sa Grupacijom za rečno brodarstvo, a potom i sa Grupacijom za luke i pristaništa.

Na ovogodišnjim konsultacijama predstavnici Grupacija imaće priliku da diskutuju o najvažnijim aktuelnim temama iz oblasti rečnog brodarstva, luka i pristaništa, kao i da otvore sva tekuća pitanja koja se odnose na nadležnosti Agencije.