• Đerdap
  • Fotografija AUL
  • Luka Beograd
  • Reka
  • Golubac

Istekao rok za dostavljanje Prijava u postupku izbora pristanišnog operatera za međunarodno putničko pristanište u Opštini Zemun

Dana 15.05.2015. godine u 15:00 časova je istekao rok za dostavljanje Prijava u postupku izbora pristanišnog operatera za međunarodno putničko pristanište u Opštini Zemun.

Prijave će otvarati izabrana komisija u prostorijama Agencije za upravljanje lukama, dana 20.05.2015. godine sa početkom u 14:00 časova, u prisustvu ponuđača koji su dostavili Prijave u propisanom roku.