• Đerdap
  • Fotografija AUL
  • Luka Beograd
  • Reka
  • Golubac

Izmene i dopune Odluke o vrsti, visini i načinu plaćanja lučkih i pristanišnih taksi

Imajući u vidu da je po objavljivanju Odluke o vrsti, visini i načinu plaćanja lučkih i pristanišnih taksi, održan niz sastanaka sa predstavnicima brodarstava, brodskih agenata, luka i pristaništa i vlasnika tereta, i da je predmetna Odluka izazvala određene primedbe, a da je Ministarstvo saobraćaja uputilo zahtev Agenciji za upravljanje lukama, broj 434-01-3/2014-06 od 03.02.2014. godine, da još jednom razmotri opravdanost propisanih iznosa lučkih taksi, kako bi se u najmanjoj mogućoj meri opteretila privredna društva koja posluju i doprinose većem korišćenju vodnog transporta, od strane Upravnog odbora Agencije za upravljanje lukama je naložena, a po nalogu i izvršena revizija postupka koji je prethodio donošenju predmetne odluke.

Prilikom ponovljenog postupka, još jednom su analizirane lučke takse u podunavskim zemljama, i to Nemačkoj, Austriji, Mađarskoj, Hrvatskoj, Rumuniji i Bugarskoj, sagledani pojedinačni iznosi cena dosadašnjih lučkih naknada koje su luke u Srbiji imale pravo da naplaćuju do stupanja na snagu Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama, kao i saslušani stavovi obveznika plaćanja taksi.

Izmenama i dopunama predmetne Odluke utvrđeni iznosi taksi su najniži u podunavskim zemljama.
Upravni odbor Agencije za upravljanje lukama je 10.04.2014. godine usvojio izmene i dopune Odluke o vrsti, visini i načinu plaćanja lučkih i pristanišnih taksi.
Početak primene Odluke je predviđen za 01.07.2014. godine.

Dokument možete pogledati ovde.
ODLUKA o visini, vrsti i načinu plaćanja lučkih i pristanišnih taksi (.pdf)
Opšti uslovi primene odluke (.pdf)