• Đerdap
  • Fotografija AUL
  • Luka Beograd
  • Reka
  • Golubac

Javni poziv za izbor operatera u međunarodnom putničkom pristaništu u Sremskoj Mitrovici

Agencija za upravljanje lukama objavila je 31. avgusta 2022. godine Javni poziv za prikupljanje ponuda za izbor lučkog operatera u međunarodnom putničkom pristaništu u Sremskoj Mitrovici.

Pravo učešća u postupku imaju sva zainteresovana pravna lica koja ispunjavaju kriterijume propisane u pozivu.

Rok za podnošenje prijava je 21. septembar 2022. godine.

Tekst Javnog poziva možete pronaći OVDE.