• Đerdap
  • Fotografija AUL
  • Luka Beograd
  • Reka
  • Golubac

Lučkim i pristanišnim operaterima

Poštovani,

Imajući u vidu najave i upozorenja Hidrometeorološkog zavoda o mogućim obilnijim padavinama u narednom periodu, posebno za sliv reke Save, Agencija za upravljanje lukama preduzmima sve plansko - preventivne mere u cilju otklanjanja mogućih negativnih uticaja od povećane količine voda i poplava.

Molimo Vas da nas odmah kontaktirate o svim bitnim dešavanjima u radu lučkih i pristanišnih operatera, a naročito o vanrednim događajima i prekidima u procesu rada koji su nastupili kao posledica hidrometeoroloških prilika u Republici Srbiji.

Posebno podsećamo na potrebu pridržavanja svih važeći propisa, kao i postupaka i procedura koje se primenjuju u operativnom radu lučkih operatera u uslovima vanrednih hidrometeoroloških prilika.

U slučaju vanrednih dešavanja, molimo Vas da kontaktirate dežurne zaposlene u Agenciji za upravljanje lukama:

1. Srđa Lješević, rukovodilac Centra za razvoj lučke delatnosti
tel. 062/8890 613
e-mail srdja.ljesevic@aul.gov.rs