• Đerdap
  • Fotografija AUL
  • Luka Beograd
  • Reka
  • Golubac

Lučkim i pristanišnim operaterima

Imajući u vidu povećanje snežnog pokrivača do koga je došlo nakon padavina od 02. januara 2016. godine, kao i prognozirane temperature u opsegu od 10 do 16 stepeni i najave novih padavina u narednom periodu, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture je dopisom broj 01/2016-01 od 09.01.2016. godine, naložilo Agenciji za upravljanje lukama, da preduzme sve plansko - preventivne mere u cilju otklanjanja mogućih negativnih uticaja od povećane količine voda i poplava.

Shodno članovima 207. i 208. Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama, kojima su propisani poslovi i nadležnosti Agencije za upravljanje lukama, obaveštavamo Vas da nas odmah kontaktirate o svim bitnim dešavanjima u radu lučkih i pristanišnih operatera, a naročito o vanrednim događajima i prekidima u procesu rada koji su nastupili kao posledica hidrometeoroloških prilika u Republici Srbiji.

Posebno podsećamo na potrebu pridržavanja svih važeći propisa, kao i postupaka i procedura koje se primenjuju u operativnom radu lučkih operatera u uslovima vanrednih hidrometeoroloških prilika.

U slučaju vanrednih dešavanja, molimo Vas da kontaktirate dežurne zaposlene u Agenciji za upravljanje lukama:

Srđa Lješević, rukovodilac Centra za razvoj lučke delatnosti
tel. 062/8890 613
e-mail: srdja.ljesevic@aul.gov.rs

Informacije u cc dostaviti i na e-mail: office@aul.gov.rs

Agencija za upravljanje lukama,
Nemanjina 4,
11000 Beograd

S poštovanjem,
V.D. DIREKTOR
Vuk Perović