• Đerdap
  • Fotografija AUL
  • Luka Beograd
  • Reka
  • Golubac

Mapa proglašenih lučkih područja

Agencija za upravljanje lukama objavila je u drugom godišnjem Biltenu mapu do sada proglašenih lučkih područja.

Proglašeno je devet lučkih područja luka- Apatin, Senta, Bačka Palanka, Novi Sad, Sremska Mitrovica, Šabac, Pančevo, Smederevo i Prahovo, šest međunarodnih putničkih pristaništa- Sremski Karlovci, Zemun, Smederevo, Kladovo, Donji Milanovac i Golubac, jedno pristanište sa sopstvene potrebe u Kostolcu i jedno pristanište za sopstvene namene u Sremskim Karlovcima.

Agencija će u narednom periodu raditi na utvrđivanju preostalih lučkih područja u Republici Srbiji.

Mapa proglašenih lučkih područja