• Đerdap
  • Fotografija AUL
  • Luka Beograd
  • Reka
  • Golubac

Na rekama u Srbiji više tereta i kruzera nego prošle godine

Agencija za upravljanje lukama zabeležila je na kraju trećeg kvartala ove godine povećane količine pretovarenog tereta na rekama u Srbiji. Pretovareno je 12 miliona tona robe, što predstavlja rast od 13 odsto u odnosu na isti period prošle godine.

Najčešće su pretovarani šljunak, pesak i kameni agregati - 27,6 odsto. Na drugom mestu se nalazi ugalj sa učešćem od 14,8 odsto, dok su žitarice na trećem sa 14,7 odsto. Nafta i naftni derivati imaju udeo od 13 odsto u ukupnom pretovaru a rude su na petom mestu sa 10,5 odsto učešća.

Intenzivne aktivnosti u oblasti građevinarstva i realizacija infrastrukturnih projekata Vlade Srbije rezultirali su većim količinama pretovarenog šljunka, peska i kamenih agregata. Ugalj je na drugom mestu kao rezultat rada JP ,,Elektroprivreda Srbije''. Pored toga, pretovar žitarica pratili su dobri uslovi na međunarodnom tržištu merkantilne robe.

Ovogodišnja nautička sezona pokazala je poboljšanje u poređenju sa prošlogodišnjom, kada je zbog nepovoljnog uticaja pandemije obustavljen kruzing u celoj Evropi. Međunarodna putnička pristaništa u Srbiji su do 1. oktobra dočekala 356 pristajanja i 28.705 ukrcanih i iskrcanih putnika. Najviše pristajanja ostvareno je u Beogradu- 149, potom u Novom Sadu- 95. U Donjem Milanovcu zabeleženo je 66 pristajanja, u Golupcu 43 i u Kladovu dva, i to su ujedno prva pristajanja kruzera na kladovskom pristaništu od njegovog otvaranja.

Imajući u vidu dosadašnji promet robe u teretnom vodnom saobraćaju, predviđanja Agencije za četvrti kvartal su da će se održati trend rasta pretovara tereta na rekama u Srbiji.