• Đerdap
  • Fotografija AUL
  • Luka Beograd
  • Reka
  • Golubac

Nastavak investicija u Luku Novi Sad

Direktor Agencije za upravljanje lukama Vuk Perović i generalni direktor kompanije ,,DP World a.d. Novi Sad'' Klaudiu Negreanu potpisali su danas Ugovor o učešću u finansiranju izgradnje i rekonstrukcije lučke infrastrukture lučkog područja luke u Novom Sadu.

Vrednost ovog razvojnog projekta je 28 miliona evra i predstavlja nastavak investicija operatera u Luku Novi Sad, u skladu sa Ugovorom o obavljanju lučke delatnosti koji su Agencija i DP World zaključili 2019. godine. Prema pomenutom Ugovoru, operater će tokom obavljanja delatnosti ulagati sredstva u infrastrukturu, suprastrukturu i opremu, a naročitu pažnju posvetiće osavremenjivanju mehanizacije i procesa upravljanja lukom.

Radovi će se odvijati u dve faze i obuhvataju, između ostalog, rekonstrukciju lučkih saobraćajnica i postojećeg kejskog zida kao i izgradnju novog kejskog zida.

Vuk Perović izjavio je nakon potpisivanja da Luka u Novom Sadu, zahvaljujući povoljnom geografskom položaju, ima važnu ulogu u lučkom sektoru u Srbiji i da očekuje da će planirane investicije doprineti rastu obima pretovara u luci u Novom sadu, kao i industrijskih delatnosti u zaleđu ove luke.