• Đerdap
  • Fotografija AUL
  • Luka Beograd
  • Reka
  • Golubac

Obaveštenje lučkim i pristanišnim operaterima o merama Uprave za veterinu

Uprava za veterinu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede obavestila je Agenciju za upravljanje lukama o neophodnim aktivnostima u lukama i pristaništima, koje predstavljaju veterinarsku meru za smanjenje odnosno uklanjanje rizika od unosa zarazne bolesti Afrička kuga svinja u Republiku Srbiju.

U dopisu Uprave za veterinu navodi se da je u Republici Rumuniji i Republici Mađarskoj službeno potvrđena opasna zarazna bolest životinja- Afrička kuga svinja (pesttis suum africana). Kako se Republika Srbija graniči sa Republikom Rumunijom i Republikom Mađarskom, postoji opasnost da se ova bolest unese na teritoriju Republike Srbije.

U skladu sa veterinarskim propisima, u cilju kontrole zaraznih bolesti, kuhinjski otpad i hrana iz ličnog prtljaga se kao sporedni proizbodi životinjskog porekla Kategorije 1 uništavaju spaljivanjem i ko- spaljivanjem, odnosno koriste se kao obnovljiv izvor energije a mogu se ukloniti na deponiji, koju je ministarstvo nadležno za zaštitu životne sredine odredilo za te namene. Ukoliko se ne postupi u skladu sa navedenim uslovima, postoji veliki rizik od unosa ove zarazne bolesti, što je na osnovu iskustva drugih zemalja, u kojima je ova bolest zvanično potvrđena, bio put unosa bolesti u zemlju.

Uprava za veterinu ističe da je na kopnenoj granici sa Republikom Rumunijom i Republikom Mađarskom preduzet niz mera, i da je slične mere neophodno uvesti i za aerodrome i luke.

Trenutna situacija na aerodromima i u lukama, prema rečima Uprave za veterinu, je takva da se prilikom sakupljanja otpada, plastika, staklo i ostali materijali koji nisu životinjskog porekla, ne odvajaju od ostataka hrane i pakovanja u kojima je hrana bila, s obzirom na to da ne postoje uslovi za njihovo odvajanje zbog ograničenog vremena uklanjanja i čišćenja aviona, odnosno brodova. Tako sakupljen kuhinjski otpad iz međunarodnog prometa, pomešan sa plastikom, staklom i drugim materijalima, odvozi se na deponije, koje nisu odobrene za ove namene, što je u suprotnosti sa veterinarskim propisima i ima za posledicu mogućnost unošenja bolesti Afrička kuga svinja, budući da rizik od unošenja zaraze nije pod kontrolom.

Kako bi se pratila sledljivost materijala Kategorije 1, svako ko svojim radom stvara sporedne proizvode životinjskog porekla (aerodrom, luke i granični prelazi) u obavezi je da podnese zahtev za upis u Registar objekta i dodelu veterinarskog kontrolnog broja.

Vlasnik, odnosno držalac otpada (aerodrom, luke i granični prelazi) dužan je da postupa u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom i Zakonom o veterinarstvu, odnosno da obezbedi da se u međuobjektu za postupanje sa materijalom Kategorije 1, koji može biti sopstven ili međuobjektu ovlašćenog operatera, a koji se nalazi u evidenciji Uprave za veterinu, sporni materijal izdvoji iz ostalog otpada i spali u peći za spaljivanje koja se nalazi u bazi Uprave za veterinu. Ostali otpad se u međuobjektu tretira radi uklanjanja rizika od pojave zarazne bolesti i vlasnik otpada sa njim dalje postupa u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom.

Operateri koji su odobreni za sakupljanje materijala Kategorije 1, a nalaze se u evidenciji Uprave za veterinu su: Aleksandar Milićević, zanatska radnja i otkup koža Aleks produkt, Kraljevo i Javna agencija za poljoprivredu i malu privredu opštine Kikinda.

Molimo sve lučke operatere da se pridržavaju uputstava navedenih u dopisu.