• Đerdap
  • Fotografija AUL
  • Luka Beograd
  • Reka
  • Golubac

Obilazak luke u Novom Sadu

Predstavnici Agencije za upravljanje lukama posetili su luku u Novom Sadu. Tom prilikom su sa lučkim operaterom, kompanijom "DP World a.d. Novi Sad" razgovarali o realizaciji razvojnih projekata u novosadskoj luci.

Tokom posete upriličen je obilazak radova koji se izvode na izgradnji infrastrukture vertikalnog keja. Pored toga, predstavnici Agencije upoznali su se sa radovima na izgradnji otvorenog skladišta za potrebe kontejnerskog terminala. Pomenuti projekti predstavljaju najvažnije ulaganje u lučku infrastrukturu, čime se povećava bezbednost i efikasnost lučkih usluga.

U skladu sa Ugovorom o obavljanju lučke delatnosti, koji su Agencija i DP World potpisali 2019. godine, ukupne planirane investicije operatera u infrastrukturu i suprastrukturu iznose u 35 miliona evra. Plan investiranja uključuje izgradnju vertikalnog keja, silosa i rekonstrukciju skladišta a tokom prethodnog perioda uložena su sredstva u modernizaciju mehanizacije.

Strateški ciljevi Vlade Srbije teže ka tome da se u Srbiji poveća udeo prevoza robe unutrašnjim plovnim putevima u ukupnom obimu prevoza robe svim vrstama saobraćaja. Na taj način ulaganja u lučku infrastrukturu unaprediće unutrašnji vodni saobraćaj, kako bi bio prepoznat kao najpogodnija grana transporta za prevoz većih količina tereta.

Agencija će i u narednom periodu nastaviti da podržava kompaniju "DP World" u realizaciji investicionih projekata imajući u vidu njihov značaj za unapređenje operativnog rada, kvaliteta i brzine pružanja usluga u toj luci. Podrška Agencije i Vlade Srbije doprineće tome da novosadska luka postane važan intermodalni terminal ne samo u Srbiji, već u regionu i šire, zaključeno je prilikom obilaska.