• Đerdap
  • Fotografija AUL
  • Luka Beograd
  • Reka
  • Golubac

Objavljen drugi broj newsletter-a ,,Luke & Marine''

Agencija za upravljanje lukama objavila je drugi broj newsletter-a ,,Luke & Marine''

,,Luke & Marine'' za cilj imaju promociju potencijala nautike, odnosno marina i međunarodnih putničkih pristaništa u našoj zemlji. Uporedo sa tim, ukazuje se i na važnost razvoja lučkog sektora u Srbiji.

Autori tekstova u drugom broju newsletter-a su Manfred Zajc, Marija Labović, Krsta Pašković i predstavnici kompanije Ehting.

Posebna pažnja posvećena je teretnom saobraćaju i nautičkom turizmu u doba pandemije.

Drugi broj ,,Luka & Marina'' možete pronaći OVDE.