• Đerdap
  • Fotografija AUL
  • Luka Beograd
  • Reka
  • Golubac

Održan Dan Luke Konstanca

Trinaesta po redu manifestacija ,,Dan Luke Konstanca’’ održana je 26. septembra u Beogradu, u organizaciji Nacionalne kompanije za upravljanje morskim lukama Konstanca, preko svog predstavništva u Beogradu. Ovogodišnjoj konferenciji prisustvovali su predstavnici Agencije za upravljanje lukama.

Proteklih godina ova manifestacija postala je mesto susreta najvažnijih kompanija u oblastima transporta, logistike i predstavnika luka na Dunavu iz regiona. Na konferenciji je rečeno da je ukupan promet robe zabeležen 2018. godine u rumunskim morskim lukama dostigao novi rekord u poslednjih 30 godina- 61,3 miliona tona. Od ukupnih količina robe zabeleženih u 2018. godini, promet u morskim lukama iznosio je 48,63 miliona tona, a na rekama 12,66 miliona tona.

Naglašeno je da je potencijal prometa robe između Luke Konstanca i Srbije takođe očigledan iz podataka za prvi semestar tekuće godine, imajući u vidu da je udvostručena ukupna količina robe prevezene između ova dva regiona. U prvih šest meseci 2018. godine, promet između Luke Konstanca i Srbije iznosio je gotovo dva miliona tona, dok je u istom periodu 2019. godine promet prešao iznos od 4,6 miliona tona.

Tokom trajanja manifestacije predstavnici Agencije sastali su se sa generalnom direktorkom Luke Konstanca, Danielom Serban. Tom prilikom osvrnuli su se na uspešnu saradnju između Agencije i Luke Konstanca u prethodnih pet godina. Na sastanku je dogovoreno da se u narednom periodu intenzivira saradnja u cilju razmatranja budućih zajedničkih projekata.