• Đerdap
  • Fotografija AUL
  • Luka Beograd
  • Reka
  • Golubac

Održana konferencija "Marine – razvojna šansa nautičkog turizma"

Agencija za upravljanje lukama i Udruženje za turizam Privredne komore Srbije održali su u utorak, 30. novembra 2021. godine onlajn konferenciju pod nazivom ,,Marine – razvojna šansa nautičkog turizmaʼʼ, posvećenu predstavljanju Studije razvoja mikrolokacija mreže marina na Dunavu i Savi, koju je izradila Agencija. Skupu su prisustvovali predstavnici Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, Direkcije za vodne puteve, Uprave za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu, Gradskog zavoda za urbanizam, Grupacije za nautičku privredu i turizam i drugi.

Direktor Agencije Vuk Perović istakao je da je konferencija jedan u nizu sastanaka koje će Agencija organizovati, u cilju zajedničkog rada na promociji nautičkog turizma u Srbiji. Osvrnuo se na korake u normiranju oblasti marina koji su napravljeni u prethodnom periodu – definisanje uslova za marine u Uredbi o uslovima koje moraju da ispunjavaju luke, pristaništa i privremeno pretovarna mesta kao i proglašenje prvih lučkih područja za marine u Kladovu i Golupcu od strane Vlade Republike Srbije, a koja su utvrđena na inicijativu Agencije. ,,Prepoznali smo marine kao važan deo nautičkog turizma i izradili Studiju razvoja mikrolokacija mreže marina na Dunavu i Savi. Studija zaokružuje pravni okvir i pruža mogućnost za razvoj ove turističke grane. Definisanjem mreže marina stvaraju se uslovi za investiranje u ovu oblast i podsticanje novih infrastrukturnih projekata, koji podrazumevaju izgradnju, opremanje i otvaranje marina. Određeno je devet lokacija za dalju razradu tehničkih rešenja – pet na Dunavu, dve na Savi i dve u gradu Beogradu. Osim toga, potpisali smo početkom septembra ove godine Memorandum o razumevanju u oblasti unapređenja nautičkog turizma sa Ministarstvom trgovine. Memorandumom će se pospešiti nautički turizam u Srbiji, jer je njima istaknuta važnost izgradnje i otvaranja novih međunarodnih putničkih pristaništa i marina. Agencija će, u skladu sa memorandumom, raditi na planiranju kapitalnih i prioritetnih projekata i njihovoj efikasnoj realizaciji. Planovi Agencije u narednom periodu, u ovoj oblasti, predviđaju pokretanje inicijativa za proglašenje novih lučkih područja marina, izbor lučkih operatera za marine, investicione projekte izgradnje marina i podizanje vidljivosti nautičkih potencijala Srbije u domaćim i međunarodnim okvirima, u cilju povećanja ukupnih prihoda od turizma. Očekujemo da će tokom 2022. godine početi investiranje u marine, i to u Golupcu'', najavio je Perović. Rekao je da je Agencija je kao društveno odgovorna institucija u fokus poslovanja postavila i pitanje zaštite životne sredine, kao i da podržava akcije čišćenja reka. Prema njegovim rečima, pokrenuta je izrada Studije izvodljivosti za izgradnju terminala za prihvat i zbrinjavanje sa brodova i drugih plovnih objekata, budući da u Srbiji ne postoji infrastruktura za prikupljanje i zbrinjavanje otpada sa brodova i splavova.

Vedrana Dragičević iz Udruženja za turizam Privredne komore Srbije navela je da to udruženje intenzivno sarađuje sa Agencijom i podržava njen rad u pogledu razvoja marina. Naglasila je da će Privredna komora Srbije tokom iduće godine učestvovati na sajmovima turizma i nautike u zemlji i inostranstvu, gde će intenzivno predstavljati projekte koji doprinose poboljšanju nautičkog turizma u Srbiji i pozvala Agenciju da na pomenutim skupovima prezentuje projekat ''Probudi Dunav''.

Šef lučke kapetanije Beograd, Milan Nikolić, pohvalio je napore Agencije za uređenjem oblasti marina. Podvukao je da je od početka pandemije zabeležen veliki broj novoupisanih plovila i novoregistrovanih plutajućih objekata, što ukazuje na to da se Srbija okreće ka rekama. Informisao je učesnike konferencije o normiranju oblasti vodnog saobraćaja u domenu kategorizacije međunarodnih i međudržavnih plovnih puteva i istakao da je za bezbednost plovidbe od izuzetnog značaja podizanje svesti i podsticaj za polaganje ispita za upravljače čamcima, imajući u vidu da se Srbija nalazi na rečnom auto-putu Evrope.

Jasna Simović, predstavnica Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, rekla je da je Srbija zemlja izuzetnih nautičkih potencijala i ocenila da je za razvoj proizvoda rečnog turizma važno održavanje ovakvih skupova, kao i rad na uređenju oblasti marina.

Stalna komunikacija, razmena iskustava, razvoj novih infrastrukturnih projekata i promovisanje nautičkih mogućnosti naše zemlje doprineće tome da marine postanu značajan segment putničkog vodnog saobraćaja u Srbiji, zaključeno je na konferenciji.