• Đerdap
  • Fotografija AUL
  • Luka Beograd
  • Reka
  • Golubac

Održana regionalna radionica o međunarodnom putničkom saobraćaju

Održana regionalna radion

Agencija za upravljanje lukama bila je domaćin regionalne radionice „Kruzing u Srednjem Podunavlju“, organizovane u sklopu međunarodnog projekta DIONYSUS. Posećenom skupu, koji je realizovan sa projektnim partnerima iz Hrvatske i Mađarske, prisustvovali su predstavnici lučkih operatera, brodskih agenata, turističkih organizacija, lokalnih samouprava i turoperatora.

Tema radionice bila je dalje unapređenje međunarodnog putničkog vodnog saobraćaja. Predstavljena je trenutna situacija u oblasti kruzinga u Republici Srbiji, Hrvatskoj i Mađarskoj, uz poseban osvrt na razvojne planove i nova međunarodna putnička pristaništa. Agencija je upoznala prisutne sa dosadašnjim radom u pogledu investicija u nova pristaništa na Dunavu i Savi. Prezentovan je projekat „Probudi Dunav“ koji za cilj ima promociju i razvoj kruzinga, kroz povezivanje gradova u Gornjem i Donjem Podunavlju u Srbiji.

Tokom trajanja skupa održana je panel diskusija, na kojoj su učesnici govorili o perspektivama za održiva krstarenja u Srednjem Podunavlju. Panelisti su analizirali odvijanje putničkog saobraćaja nakon obustave kruzinga zbog pandemije kao i interesovanja turista. Pored toga, razgovaralo se o budućim inicijativama za uvođenje obnovljivih izvora energije na međunarodna putnička pristaništa. Učesnici su pozvali lokalne samouprave i turističke organizacije da aktivno rade na razvoju i promovisanju svoje ponude, imajući u vidu mnogobrojne potencijale Dunava za pospešivanje turizma.

Ulaganja, regionalna saradnja, novi razvojni projekti i promocija nautičkih potencijala imaju ključnu ulogu za poboljšanje putničkog saobraćaja na Dunavu, zaključeno je na radionici.