• Đerdap
  • Fotografija AUL
  • Luka Beograd
  • Reka
  • Golubac

Održana regionalna radionica u sklopu projeka DIONYSUS

Agencija za upravljanje lukama održala je u četvrtak, 16. decembra, onlajn regionalnu radionicu ,,Luke i promet poljoprivrednih proizvoda na srednjem Dunavu - Ports & Agricultural Products Traffic in the Middle Danube Region Countries [HU / HR / RS ]''. Radionica je organizovana u okviru projekta Transnacionalnog programa Dunav ,,Integrating Danube Region into Smart & Sustainable Multi-modal & Intermodal Transport Chains – DIONYSUS'', na kojem Agencija učestvuje kao IPA partner.

Skupu su prisustvovali predstavnici Transnacionalnog programa Dunav, Dunavske komisije, Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Viadonau, lučkih operatera i institucija – projektnih partnera.

Direktor Agencije, Vuk Perović, istakao je da je Dunav najvažnija evropska reka, budući da predstavlja jedan od panevropskih koridora. Naveo je da je u Srbiji 11 luka otvoreno za međunarodni saobraćaj i to osam na Dunavu, dve na Savi i jedna na Tisi. Dodao je da četiri luke imaju obim pretovara od više od milion tona godišnje. Kada je reč o pretovaru tereta, Perović je rekao da je Agencija prošle godine zabeležila 16 miliona tona pretovarene robe na rekama u Srbiji, odnosno pet odsto više nego u 2019. godini. Na kraju ovogodišnjeg trećeg kvartala evidentirano je 12 miliona tona tereta, što je povećanje od 13 odsto u poređenju sa istim periodom prošle godine. ,,Za Agenciju učešće na projektu DIONYSUS znači bolje povezivanje naših luka sa ostalim lukama iz Dunavskog sliva i zadovoljstvo nam je da budemo deo projektnog tima'', naglasio je Perović i najavio da će Agencija na proleće 2022. godine biti domaćin sastanka projektnih partnera u Beogradu.

Silviju Meterna, generalni direktor Pro Danube Romania, vodećeg projektnog partnera objasnio je da je održavanje tematskih radionica od velikog značaja za uspešno sprovođenje projektnih aktivnosti. Prema njegovim rečima, cilj regionalnih sastanaka je procena doprinosa luka u pogledu povećanja prozivodnje i prevoza poljoprivrednih proizvoda. Osim toga, sastanci pružaju mogućnost analize i mapiranja potrebe za unapređenjem lučke infrastrukture i suprastrukture, kao i povezujućih drumskih i železničkih saobraćajnica. Na osnovu zaključaka sa ovih događaja, biće razrađeni strategija i preporuke za optimizaciju transporta poljoprivrednih proizvoda vodnim saobraćajem, podvukao je Meterna i pohvalio Agenciju za dobru organizaciju radionice.

Horst Šindler iz Transnacionalnog programa Dunav predstavio je prioritete kojima će se baviti budući Interreg Danube projekti, a tiču se ,,pametnog'' i ,,zelenog'' Dunava, kao i bolje administrativne saradnje u Dunavskom regionu. Najavio je da će tokom 2022. godine biti objavljen poziv za dostavljanje predloga projekata.

Učesnici iz Srbije, Hrvatske i Mađarske predstavili su, kroz prezentacije, ulogu vodnog saobraćaja u prevozu poljoprivrednih proizvoda, glavne luke i njihove kapacitete, postojeću i planiranu saobraćajnu infrastrukturu, instrumente podrške i buduće trendove u ovoj oblasti.

Razmena iskustva i znanja projektnih partnera i relevantnih institucija doprineće ravnomernom razvoju lučkog sektora u Dunavskom regionu. Na taj način, realizovaće se zajednički cilj – integrisanje Dunavskih luka u multi – modalne i intermodalne transportne sisteme, zaključeno je na radionici.