• Đerdap
  • Fotografija AUL
  • Luka Beograd
  • Reka
  • Golubac

Portal elektronskih prijava - PEP zabeležio najbolje rezultate od početka primene

Agencija za upravljanje lukama na kraju trećeg kvartala ove godine evidentirala je 85 odsto prijava koje su podnete elektronskim putem od ukupnog broja prijava koje su pristigle u Agenciju, i to preko Portala elektronskih prijava, što predstavlja najveće učešće Portala od početka njegove primene.

Portal, koji je sa radom počeo 2016. godine, predstavlja aplikaciju za podnošenje prijava obveznika u putničkom i teretnom saobraćaju elektronskim putem i izdavanje faktura na osnovu podnetih prijava i osmišljen je kako bi se olakšalo svakodnevno poslovanje obveznika. U skladu sa strateškim ciljevima Vlade Srbije usmerenim ka digitalizaciji državne uprave i unapređenju kvaliteta usluga, Portal je implementiran kao jedan od alata koji pojednostavljuju rad.

Prednost Portala je to što je u potpunosti orijentisan ka korisnicima. Rad u aplikaciji ne zahteva informatičko iskustvo, budući da obveznici prijavu podnose kroz nekoliko jednostavnih koraka. Napravljena je jasna podela putničkog i teretnog saobraćaja te obveznik iz sveobuhvatne baze plovila, lokacija, vrste tereta unosi podatke u prijavu. Elektronski podneta prijava u realnom vremenu stiže službama Agencije na trenutnu obradu. Tim Agencije pruža stalnu podršku korisnicima u slučaju bilo kakvih pitanja o radu aplikacije.

Rukovodilac Centra za opšte poslove Vladimir Pavlović ističe da se u prethodnom periodu pokazalo da PEP značajno štedi vreme i smanjuje poslovne troškove korisnika poput materijala za štampu i slanja prijava poštom. "Imajući u vidu da svake godine beležimo rast broja korisnika koji prijave podnose elektronskim putem, Agencija će nastaviti da unapređuje funkcionalnost Portala. Na taj način, dodatno ćemo pospešiti ekspeditivnost i produktivnost u svakodnevnom radu, u skladu sa digitalnom agendom Vlade Srbije", zaključuje Pavlović.