• Đerdap
  • Fotografija AUL
  • Luka Beograd
  • Reka
  • Golubac

Potpisan Memorandum o razumevanju u oblasti unapređenja nautičkog turizma

Ministarka trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjana Matić i direktor Agencije za upravljanje lukama Vuk Perović potpisali su danas Memorandum o razumevanju u oblasti nautičkog turizma u unutrašnjim plovnim putevima. Memorandumom se unapređuje privredni ambijent i podstiču investicije u razvoj turizma i vodnog saobraćaja. Na taj način povećaće se vidljivost nautičkih potencijala Srbije, a domaćim i inostranim turistima približiće se kulturne znamenitosti i prirodne lepote naše zemlje.

,,Proizvodi nautičkog/rečnog turizma Srbije su u velikom raskoraku s trenutnim potrebama turističkog tržišta. Nautički turizam jeste razvojna šansa Srbije čiji se veliki potencijal ogleda u mreži rečnih tokova od skoro 1.600 km dužine i Dunavu. Zbog razvijanja ovih potencijala današnje potpisivanje Memoranduma je veoma značajno i doprineće podsticanju investicione aktivnosti”, rekla je ministarka Matić istakavši da je Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija u prethodnih šest godina za pristane opredelilo ukupno 327.9 miliona dinara.

Direktor Agencije Vuk Perović istakao je da će Memorandum umnogome unaprediti nautički turizam u Srbiji, budući da je njime prepoznat značaj izgradnje i otvaranja novih međunarodnih putničkih pristaništa i marina. ,,Srbija je zemlja velikih nautičkih potencijala i saradnja sa ministarstvom doprineće da ti potencijali budu vidljiviji i dostupniji turistima. U narednom periodu zajednički ćemo intenzivno raditi na planiranju i poboljšanju turističke infrastrukture. Marine i međunarodna putnička pristaništa su važan segment putničkog vodnog saobraćaja i upotpuniće nautičku ponudu naše zemlje. Aktivnosti Agencije biće usmerene ka planiranju kapitalnih i priroritetnih projekata i njihovoj realizaciji. Uvereni smo da će razmena znanja, iskustva i informacija sa ministarstvom biti od ključnog značaja da se, nakon više decenija, u potpunosti iskoriste turistički potencijali Dunava i Save”, naveo je Perović.

Matić i Perović saglasili su se da će se kroz zajedničku saradnju dveju institucija efikasnije realizovati projekti u oblasti nautičkog turizma. Izgradnja i otvaranje novih međunarodnih putničkih pristaništa i marina doprineće razvoju lokalnih samouprava i povećanju ukupnih prihoda od turizma u Srbiji.