• Đerdap
  • Fotografija AUL
  • Luka Beograd
  • Reka
  • Golubac

Poziv na nacionalnu radionicu Agencije za upravljanje lukama

Pozivamo Vas da prisustvujete nacionalnoj radionici u okviru projekta ,,DAPhNE- Danube Ports Network“, koju organizuje Agencija za upravljanje lukama. Radionica će se održati 29. maja 2019. godine, sa početkom u 12 časova, u restoranu ,,Top of the Hub’’, Poslovni centar ,,Ušće'', 25. sprat, Bulevar Mihajla Pupina 6, 11070 Novi Beograd.

Projekat ,,DAPhNE“, na kojem Agencija za upravljanje lukama učestvuje kao IPA partner, ima za cilj da obezbedi razvoj luka na Dunavu. Na taj način luke će predstavljati ekološki održiva i pristupačna čvorišta regionalnog saobraćajnog sistema, koji će postati značajni privredni centri i doprineti ukupnom privrednom razvoju.

Radionica će zaintereovanim stranama omogućiti da se upoznaju sa sprovedenim aktivnostima kao i rezultatima projekta, a pre svega u pogledu platforme PCS (Port Community System) i zajedničke strategije razvoja međunarodnih luka na Dunavu.

Najljubaznije Vas molimo da do utorka, 28. maja 2019. godine, pošaljete imena predstavnika koji će prisustvovati skupu na adresu elektronske pošte ksenija.hajdukovic@aul.gov.rs