• Đerdap
  • Fotografija AUL
  • Luka Beograd
  • Reka
  • Golubac

Vlada RS dala saglasnost na Odluku o visini i načinu plaćanja lučkih i pristanišnih naknada

Vlada RS je dana 26.03.2015 god, zaključkom 05 broj 401-3347/2015, usvojila Odluku o visini i načinu plaćanja lučkih i pristanišnih naknada.

Rešenje Vlade je objavljeno u "Službenom glasniku RS" broj 30/15 od 27. marta 2015. godine.

Odluku o visini i načinu plaćanja lučkih i pristanišnih naknada možete pruzeti ovde.