• Đerdap
  • Fotografija AUL
  • Luka Beograd
  • Reka
  • Golubac

Stupio na snagu Pravilnik o minimalnim lučkim tarifama

Agencija za upravljanje lukama usvojila je Pravilnik o minimalnim lučkim tarifama, koji je na snagu stupio 11. marta 2022. godine.

Pravilnikom se utvrđuju se najniži iznosi lučkih taksi koje lučki operateri naplaćuju za odrećene vrste lučkih usluga i određene vrste tereta.

Primenjuje se na sva pravna lica koja su upisana u Upisnik lučkih operatera koji se vodi kod Agencije za upravljanje lukama, osim pristaništa za sopstvene potrebe u kojima se obavlja ukrcavanje i iskrcavanje robe lučkog operatera potrebne za obavljanje njegove osnovne delatnosti i privremenih pretovarnih mesta.

Najniži iznos lučkih taksi utvrđen je u iznosima datim u Prilogu – Najniži iznos lučkih tarifa, koji čini sastavni deo Pravilnika.

Akt propisuje i kaznene odredbe, u slučaju nepoštovanja utvrđenih minimalnih lučkih tarifa.

Tekst Pravilnika i Prilog možete pronaći OVDE