• Đerdap
  • Fotografija AUL
  • Luka Beograd
  • Reka
  • Golubac

Učešće Agencije na međunarodnom skupu o prevozu poljoprivrednih proizvoda Dunavom

Konferencija o prevozu poljoprivrednih proizvoda Dunavom održana je 3. novembra u mađarskom gradu Seksardu, u okviru međunarodnog projekta DIONYSUS. Na skupu je učestvovala Agencija za upravljanje lukama, kao IPA partner na pomenutom projektu. Događaj je okupio predstavnike projektnih partnera, lučkih uprava, operatera, brodara, proizvođača i trgovaca poljoprivrednih proizvoda.

Cilj konferencije bio je objedinjavanje zaključaka regionalnih radionica, održanih u prethodnom periodu. Teme kojima se događaj bavio bile su trendovi u oblasti trgovine poljoprivrednim proizvodima u međunarodnom kontekstu, uloga luka u pretovaru žitarica i trenutni izazovi u sektoru vodnog saobraćaja.

Srđa Lješević, rukovodilac Centra za lučku delatnost, predstavio je rezultate onlajn skupa „Luke i promet poljoprivrednih proizvoda na srednjem Dunavu“, koji je Agencija organizovala u decembru prošle godine u sklopu projekta DIONYSUS. Prema njegovim rečima, na regionalnoj radionici razgovaralo se o aktuelnom zakonskom okviru, strategijama, infrastrukturnim projektima i obimu pretovarenih žitarica na Dunavu. Naglasio je da su se učesnici radionice saglasili da je značajno raditi na održavanju plovnih puteva, efikasnosti luka i boljem povezivanju regiona.

Stalna razmena iskustava i informacija, kao i pokretanje inicijativa za nove projekte predstavljaju preduslov za unapređenje oblasti prevoza poljoprivrednih proizvoda unutrašnjim vodnim putevima, zaključeno je na konferenciji.