• Đerdap
  • Fotografija AUL
  • Luka Beograd
  • Reka
  • Golubac

Обрасци сажетих пријава

  • Пример попуњене пријаве и фактуре [Пример 1] [Пример 2]
  • Образац сажете пријаве за коришћење путничког терминала односно пристаништа [0.18MB] [0.307MB]
  • Образац сажете пријаве за употребу теретне луке односно пристаништа [0.18MB] [0.307MB]