• Đerdap
  • Fotografija AUL
  • Luka Beograd
  • Reka
  • Golubac

Агенција

У циљу успостављања што ефикаснијег функционисања водног саобраћаја, првенствено лука и пристаништа, Влада Републике Србије је 2013. године формирала Агенцију за управљање лукама ( АУЛ ) као државно управни орган који има вишеструку улогу у развоју водног саобраћаја.

АУЛ има поред јасно дефинисаних циљева развоја лука и пристаништа, надлежности регулативног, развојног и стратешког карактера.