• Đerdap
  • Fotografija AUL
  • Luka Beograd
  • Reka
  • Golubac

Архива

Агенција за управљање лукама учествовала на TTBD 2014

Поводом традиционалног скупа у организацији Саобраћајног Факултета Transport and Traffic business days 2014, "Повежи се, обезбеди каријеру:", Агенција за управљање лукама се одазвала позиву и била део...

10.04.2014.

детаљније...

Представници агенције за управљање лукама обишли луке у србији

Представници Агенције за управљање лукама завршили су први циклус посета лукама у Србији. Обилазак лука  је био не само приоритет АУЛ-а, већ  и неопходан услов за...

28.02.2014.

детаљније...

Учешће АУЛ на Форуму "Талас"

Агенција за управљање лукама је учествавала на Форуму 2 "Талас нових иницијатива за развој водног транспорта". Кроз своје учешће на овом Форуму представници Агенције за управљање лукама су...

30.01.2014.

детаљније...

Информација о одлуци о измени одлуке о врсти, висини и начину плаћања лучких и пристанишних такси

На основу тачке 8. став 2. подтачке 6) Одлуке о основању Агенције за управљање лукама („Службени гласник РС“ , број 70/11) и члана 16. Статута Агенције за...

30.12.2013.

детаљније...

Позив за достављање мишљења, сугестија и предлога на текст Предлога Уредбе о условима које морају да испуњавају луке отворене за међународни саобраћај, луке отворене за домаћи саобраћај, пристаништа и привремена претоварна места

Управни одбор Агенцијe за управљање лукама је на 9-ој редовној седници одржаној дана 26.12.2013. године, усвојио Предлог текста Уредбе о условима које морају да испуњавају луке отворене...

27.12.2013.

детаљније...

Решење о давању сагласности на одлуку о врсти, висини и начину плаћања лучких и пристанишних такси

Владе Републике Србије решењем 05 број 434-10074/2013 од 28.11.2013.год. донела је Решење о давању сагласности на ОДЛУКУ о врсти, висини и начину плаћања лучких и пристанишних такси...

26.12.2013.

детаљније...

АУЛ започела имплементацију РИС сервиса на пловним путевима у Србији

Агенција за управљање лукама у сарадњи са Дирекцијом за водне путеве „Пловпут“ започела је имплементацију РИС сервиса на пловним путевима у Србији. Имплементацијим РИС сервиса на Дунаву,...

26.12.2013.

детаљније...
Strana 25 / 25