• Đerdap
  • Fotografija AUL
  • Luka Beograd
  • Reka
  • Golubac

Будућност информационих технологија у пословању Агенције

Интервју Владимира Павловића, руководиоца Центра за опште послове за шести Билтен Агенције

Информационе технологије данас имају важну улогу у успешном пословању. Привредни субјекти се у настојању да свој рад учине бржим, квалитетнијим и конкурентнијим одлучују за коришћење система базираних на ИТ-у. О софтверима и апликацијама које Агенција за управљање лукама користи у раду за Билтен говори Владимир Павловић, руководилац Центра за опште послове.

Одакле је потекла идеја за развојем Портала електронских пријава?

Почетак примене информационих технологија у Агенцији везује се за лучке накнаде. Када је, у складу са законским надлежностима, Агенција 2015. године започела наплату лучких накнада, направили смо Апликацију за фактурисање, која је претходила Порталу. Апликација за фактурисање је умногоме убрзала рад запослених, али смо истовремено желели да креирамо решење које би помогло и обвезницима у свакодневном пословању. Портал електронских пријава, односно ПЕП, апликација је путем које обвезници електронским путем подносе пријаве у путничком и теретном саобраћају. Приликом осмишљавања приоритет нам је био да направимо апликацију која је оријентисана ка кориснику и за чије коришћење није потребно претходно информатичко искуство. Истакао бих да смо пре пуштања ПЕП-а у рад организовали редовне обуке обвезника за коришћење истог, а тим Агенције је и даље подршка свим странкама уколико имају неких нејасноћа у вези са порталом. Једноставност, ефикасност и брзина подношења и обраде пријаве, резултирали су тиме да путем ПЕП-а, односно електронски, у Агенцију стигне више од 80 одсто од укупног броја пријава.

Поред ефикаснијег подношења пријава, да ли је искуство показало још неке погодности ПЕП-а?

Шестогодишња примена Портала електронских пријава указала нам је на то да су постигнуте и одређене уштеде. Пре свега, штеди се време које би било потребно за ручно попуњавање сваке од пријава. Сем тога, употреба портала омогућава мање трошкове у погледу канцеларијског материјала – папира за штампу, тонера као и трошкове поштанске експедиције самих пријава.

Robot Process Automation (RPA) важи за напредну технологију. Агенција је са применом RPA започела 2020. године. Које задатке обавља ова технологија?

Када је реч о раду RPA, важно је истаћи да функционише по принципу аутоматизације репетитивних процеса, односно оних који се стално понављају. Робот убрзава реализацију механичких, утврђених задатака. Прва улога робота у Агенцији била је обрада електронских пријава, израда решења за наплату накнада и њихово слање електронском поштом обвезницима. На тај начин, запослени су своје капацитете и деловање преусмерили на захтевније задатке попут стратешког планирања. У међувремену, унапредили смо рад RPA, те сада може да врши и систематизацију података о промету терета и обиму путничког саобраћаја, које тим Агенције редовно анализира. Такође, робот израђује недељне и наменске извештаје.

Да ли размишљате о новим информационим технологијама које би могле бити имплементиране у пословању Агенције?

Настојаћемо да, у складу са опредељеношћу Владе Србије да државну управу модернизује и учини ефикаснијом кроз дигитализацију, унапређујемо постојећа решења и применимо нова. Између осталог, планирамо да побољшамо електронску архиву и апликацију за пословне процедуре Агенције. Наш циљ је да у потпуности олакшамо пословне процесе корисника и запослених и омогућимо још бољи квалитет услуга и комуникације.