• Đerdap
  • Fotografija AUL
  • Luka Beograd
  • Reka
  • Golubac

Центар за промоцију Дунавске логистике

Водни саобраћај је један од најстаријих економски и еколошки одрживих начина превоза путника и терета и игра виталну улогу у економском развоју. У Европи више од 37.000 километара пловних путева повезује стотине градова и индустријских регија.

Осим тога, водни саобраћај је еколошки најчистији и најсигурнији, са могућностима за развој. Дунав је дугачак око 2.850 километара друга је најдужа река у Европи, после Волге. Пролази кроз неколико европских престоница, пре него што се се кроз делту у Румунији и Украјини улије у Црно море. Река Дунав кроз Србију протиче у дужини од 588 километара, од Бездана до Тимока, а слив реке обухвата 120 притока, од којих су неке највеће управо на територији Србије - Сава, Тиса и Дрина.

Река Дунав је део изузетно важног европског коридора Рајна- Дунав и омогућава пловидбу великих крузера а самим тим и долазак велики број туриста у Дунавску регију. Европска унија је препознала Коридор Рајна- Дунав као једну од девет мултимодалних мрежа трансевропских саобраћајних коридора (TEN-T) и то је једина директна веза између Централне Европе и Црног мора. Дунав као такав, једина је река у Србији, која је такође и европски коридор.

Циљ Центра за промоцију дунавске логистике је да се свим заинтересованим странама на једном месту омогући приступ најважнијим информацијама о пловидби Дунавом.

ИНФОРМАЦИЈЕ О ПЛОВНИМ ПУТЕВИМА

Дирекција за водне путеве- Пловпут на дневном нивоу ажурира Пловидбени билтен
У Пловидбеном билтену могу се наћи:

  • Информације о дневном водостају;
  • информације о хидрометеоролошким приликама;
  • подаци о ветру;
  • актуелна саопштења бродарству;
  • информације о расположивим дубинама и ширинама пловног пута на критичним секторима.

Оперативни хидрометеоролошки билтен

ПРЕВОЗ РОБЕ

За више информација о компанијама које се баве превозом робе и организацијом превоза робе посетите следећу страницу:

ЛУКЕ И ПРИСТАНИШТА

Агенција за управљање лукама је државно управна агенција, основана од стране Владе Републике Србије, са вишеструком улогом у развоју лучке области у Србији.
У складу са надлежностима, Агенција води ажурне евиденције:

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА

За више информација о доступним фондовима посетите:

ИНФОРМАЦИЈЕ О ПЕРСПЕКТИВНИМ ТРЖИШТИМА ЗА ДУНАВСКУ ЛОГИСТИКУ

За више информација посетите:

ПРОМОЦИЈА ДУНАВСКЕ ЛОГИСТИКЕ

Једна од најважнијих улога Агенције за управљање лукама је развојна. У оквиру ове улоге, Агенција активно промовише луке и међународна путничка пристаништа у Републици Србији.

ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ
Агенција за управљање лукама учествује на многим домаћим и међународним конференцијама, у циљу промоције унутрашњег водног саобраћаја, нарочито лука и путничких пристаништа. Успели смо да покажемо резултате у неколико земаља ЕУ, као и у Нигерији и Јужној Кореји, и били домаћини представницима важних међународних организација, као што су UNCTAD, KOTRA и EMSA.
Материјале са конференција можете преузети ОВДЕ

ГОДИШЊИ БИЛТЕН
Агенција сваке године објављује годишњи Билтен, у којем су представљени најважнији резултати и развојни планови.
Билтен обухвата теме као што су међународна сарадња, промоција путничких пристаништа, анализа промета робе и путника, а посебна пажња посвећује се најважнијим инфраструктурним пројектима.
Електронске верзије годишњих Билтена могу се преузети са следећих линкова:

NEWSLETTER ,,ЛУКЕ & МАРИНЕ''
Агенција за управљање лукама покренула је у децембру 2019. године newsletter ,,Луке & Марине''.
Идеја за покретање ,,Лука & Марина’’ потекла је из жеље да се скрене пажња на бројне могућности које крузинг и марине могу пружити домаћим и страним туристима, као и на значај развоја лучког сектора и међународних путничких пристаништа у Србији.
Електронске верзије newsletter-a могу се преузети са следећих линкова: