• Đerdap
  • Fotografija AUL
  • Luka Beograd
  • Reka
  • Golubac

Danube skills

PA 4- Добро управљање дунавском регијом

Циљ: SO 4.1- Унапређење институционалних капацитета као одговор на велике друштвене изазове

Трајање пројекта: 30 месеци (Јануар 2017.- Јун 2019.)

Буџет: 2.023.100 Евра

Потребе и изазови дунавске регије:

У овом тренутку још увек постоји недостатак знања о томе како претворити ''зелени Дунав'' у одрживу опцију транспорта. Унапређење институционалних и организационих капацитета помоћи ће јавним службама и подржати их у разумевању и коришћењу дунавског транспорта и поред тога, помоћи им да одговоре на заједничке изазове.

Такође, сусрећемо се са проблемом мањка квалификованог особља на пловилима, ''расцепканог'' законског оквира који регулише квалификације у области унутрашње пловидбе и омета признавање квалификација и мобилности радне снаге.

Главни циљеви пројекта:

Повећање институционалних капацитета у пловидби Дунавом кроз повећање заједничких транснационалних компетенција и знања у области образовања и јавних развојних услуга.

- Омогућити јавним институцијама да буду надлежне за наутичку обуку и сертификацију како би се имплементирали заједнички европски стандарди;
- Омогућити јавним институцијама одговорним за развој пловидбе Дунавом да пружају услуге и активно покрећу модeл транспорта Зеленим Дунавом, али и да представљају ’’one stop shop’’ у области дунавске логистике.
- Успоставити институционалну сарадњу у погледу јачања капацитета како би се унапредили законски оквири о наутичким квалификацијама и промоцији дунавског транспорта.

Пројектне активности и прогнозирани резултати:

Danube Skills ће омогућити стејкхолдерима и корисницима ове пројектне резултате:

- Капацитети и знања у области наутичке квалификације: ДС ће учествовати у усвајању нове европске легислативе у дунавској регији које се односе на признавање квалификација и заједничких стандарда.
- Капацитети и знања у области дунавске логистике: ДС ће помагати јавним институцијама у чијој је надлежности развој пловидбе Дунавом у транснационалној промоцији дунавске логистике и то најпре унапређењем њихове компетенције и знања о дунавској логистици. Поред тога, водиће рачуна о интеракцији ових институцијама са њиховим комерцијалним корисницима о томе како савладати и користити транспорт Дунавом на редовној бази.
- Транснационална подршка политици као што је стратегија или акциони план за наутичку квалификацију и транспорт Дунавом.

Пројектни конзорцијум обухвата 22 партнера (13 ERDF, 2 IPA, 7 ASP) из области образовања и обуке, унутрашњег водног транспорта, НВО и међународних организација из Аустрије, Немачке, Словачке, Мађарске, Хрватске, Србије, Бугарске и Румуније, као и стратешке партнере из Француске, Мађарске, Чешке, Холандије и Белгије.

Више информација можете пронаћи на линку: http://www.interreg-danube.eu/danube-skills