• Đerdap
  • Fotografija AUL
  • Luka Beograd
  • Reka
  • Golubac

Инвестициони пројекти Агенције у Великом Градишту

Директор Агенције за управљање лукама Вук Перовић са сарадницима посетио је Велико Градиште и састао се са председником општине Драганом Милићем. Том приликом разговарали су о наставку сарадње на унапређењу путничког водног саобраћаја у тој локалној самоуправи.

Перовић је истакао да је Агенција током ове године уложила средства у изградњу међународног путничког пристаништа у Раму. ,,Заједно са Владом Србије покренули смо инвестициони циклус у изградњу инфраструктуре за водни путнички саобраћај. Отварањем међународног путничког пристаништа у Великом Градишту приближићемо тврђаву Рам туристима из целог света и употпунити понуду Доњег Подунавља. Наш циљ је да искористимо бројне могућности Дунава али и Саве за даље поспешивање међународног и домаћег речног путничког саобраћаја”, рекао је Перовић.

Имајући у виду да Агенција активно ради на развоју марина у Србији, тема састанка била је и марина у Великом Градишту. Перовић је казао да је локација марине у непосредној близини Сребрног језера перспективна за развој наутике у овом делу Србије. Према његовим речима, Агенција је у претходном периоду израдила потребну документацију за проглашење лучког подручја марине у Великом Градишту. Додао је да је Агенција, преко ресорног Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, упутила иницијативу за доношење уредбе о проглашењу овог лучког подручја. Након усвајања поменутог документа, приступиће се даљој реализацији инфраструктурног пројекта марине, подвукао је Перовић. Најавио је да Агенција започиње нови пројекат „Заплови Србијом“ у циљу подизања свести туриста, пословне јавности и локалних самоуправа о могућностима за развој наутике.

Председник општине Драган Милић навео је да ће сарадња са Агенцијом на изградњи пристаништа и марине уврстити Велико Градиште међу атрактивне дестинације за пловидбу Дунавом. „Имајући у виду број посета рестаурираној Рамској тврђави, пуштањем пристаништа у рад ће и туристи који пристижу Дунавом имати прилику да се упознају са понудом овог краја“, рекао је Милић.

Перовић и Милић обишли су локацију планираног међународног пристаништа и закључили да ће овај инфраструктурни пројекат значајно допринети развоју привреде и туризма у Великом Градишту.