• Đerdap
  • Fotografija AUL
  • Luka Beograd
  • Reka
  • Golubac

Издата лиценца за обављање лучке делатности предузећу ПИМ а.д.

Агенција за управљање лукама потписала је 09. Јуна 2020. године Уговор о обављању лучке делатности са привредним друштвом Предузеће за водне путеве Иван Милутиновић- ПИМ а.д. из Београда. ПИМ а.д. ће лучку делатност обављати на пристаништу за сопствене потребе у Голупцу, односно каменолому ,,Јеленска стена’’.

Представницима предузећа уручено је и Решење и Уверење о упису у регистар лучких оператера Агенције. Одобрење за обављање лучке делатности издато је на 10 година.

Према одредбама Уговора ово привредно друштво у обавези је да током обављања лучке делатности инвестира у одржавање објеката инфраструктуре и супраструктуре.

У Регистар лучких оператера Агенције за управљање лукама уписано је укупно 25 правних лица која обављају делатност у лукама и пристаништима у Републици Србији.