• Đerdap
  • Fotografija AUL
  • Luka Beograd
  • Reka
  • Golubac

Agencija za upravljanje lukama

Treći godišnji Bilten Agencije za upravljanje lukama

Ovogodišnje, treće po redu izdanje, Agencija je posvetila jubileju- pet godina od osnivanja.

U Biltenu su predstavljeni najznačajniji ostvareni rezultati u prethodnom periodu kao i planovi za 2019. godinu.

Posebna pažnja posvećena je zaštiti životne sredine, razvoju putničkih pristaništa i unapređenju informacionih tehnologija.

Elektronsku verziju Biltena možete preuzeti OVDE.

Aktuelno

Kvartalna analiza pretovarene količine tereta i pristajanja kruzera

Podaci Agencije za upravljanje lukama za prva tri kvartala ove godine pokazuju značajna povećanja u pretovaru tereta i putničkom saobraćaju na rekama u Srbiji u odnosu na...

17.10.2019.

detaljnije...

Održan Dan Luke Konstanca

Trinaesta po redu manifestacija ,,Dan Luke Konstanca’’ održana je 26. septembra u Beogradu, u organizaciji Nacionalne kompanije za upravljanje morskim lukama Konstanca, preko svog predstavništva u Beogradu....

27.09.2019.

detaljnije...

Otvoreno sedište Transportne zajednice u Beogradu

Sedište Sekretarijata Transportne zajednice Jugoistočne Evrope, čiji je cilj razvoj saobraćajne mreže između Evropske unije i zemalja Jugoistočne Evrope, otvoreno je 13. septembra u Beogradu. Transportna zajednica pokriva...

14.09.2019.

detaljnije...

Pokrenuta Javna nabavka za Studiju opravdanosti za proširenje luke u Sremskoj Mitrovici

Agencija za upravljanje lukama pokrenula je 11. septembra Javnu nabavku za usluge izrade Studije opravdanosti sa Idejnim projektom za proširenje i izgradnju Luke Sremska Mitrovica. Cilj izrade tehničke...

12.09.2019.

detaljnije...

Marine - razvojna šansa nautičkog turizma

Agencija za upravljanje lukama pokrenula je Javne nabavke za izradu Studija za potrebe utvrđivanja lučkog područja marina u Кladovu i  Golupcu. Agencija će, u skladu sa svojim nadležnostima, utvrđivati područja...

14.08.2019.

detaljnije...

Porast pretovara tereta i putničkog saobraćaja na rekama u Srbiji

Agencija za upravljanje lukama zabeležila je u prvih šest meseci ove godine značajna povećanja obima teretnog i putničkog saobraćaja u odnosu na isti period prethodne godine.  U srpskim lukama pretovareno je...

23.07.2019.

detaljnije...
Pogledajte sve vesti »