• Đerdap
  • Fotografija AUL
  • Luka Beograd
  • Reka
  • Golubac

Agencija

U cilju uspostavljanja što efikasnijeg funkcionisanja vodnog saobraćaja, prvenstveno luka i pristaništa, Vlada Republike Srbije je 2013. godine formirala Agenciju za upravljanje lukama ( AUL ) kao državno upravni organ koji ima višestruku ulogu u razvoju vodnog saobraćaja.

AUL ima pored jasno definisanih ciljeva razvoja luka i pristaništa, nadležnosti regulativnog, razvojnog i strateškog karaktera.