• Đerdap
  • Fotografija AUL
  • Luka Beograd
  • Reka
  • Golubac

"Danube Business Talks 2021" – zajedničkim radom do oporavka putničkog vodnog saobraćaja

Četvrta po redu konferencija „Danube Business Talks” održana je 13. oktobra u onlajn formatu. Skupu koji je organizovalo austrijsko savezno ministarstvo za zaštitu klime, životne sredine, energiju, mobilnost, inovacije i tehnologiju i viadonau prisustvovali su i predstavnici Agencije za upravljanje lukama.

Tema ovogodišnjih izlaganja bila je uticaj pandemije na teretni i putnički vodni saobraćaj na Dunavu i rešenja za oporavak kruzinga. Kako je istaknuto na konferenciji, pandemija je nepovoljno uticala na putnički saobraćaj, dok se teretni saobraćaj pokazao kao grana transporta koja je bila značajna za prevoz robe, posebno u oblasti poljoprivrednih i industrijskih proizvoda.

Učesnici su naglasili da će u narednom periodu u pogledu teretnog transporta, fokus zemalja Dunavskog sliva biti održivost vodnog saobraćaj, digitalizacija, prevazilaženje administrativnih barijera, energetska efikasnost i "ozelenjavanje" plovidbe.

Kada je reč o putničkom saobraćaju, predstavnici turističkog sektora naveli su da se, nakon obustave kruzinga u prethodnoj godini, ove godine vide znaci poboljšanja. Prema njihovim rečima, značajno je pokrenuti konkretne aktivnosti kako bi se spremno dočekala normalizacija situacije i potpuni "restart" kruzinga i na najbolji način iskoristili turistički potencijali Dunava.

Važno je da napori podunavskih zemalja u predstojećem periodu budu usmereni ka zajedničkom radu na ponovnom pokretanju i trajnom oporavku putničkog saobraćaja na Dunavu, zaključeno je na konferenciji.