• Đerdap
  • Fotografija AUL
  • Luka Beograd
  • Reka
  • Golubac

Danube SKILLS u Bratislavi

Dvodnevni sastanci partnera na projektu ‘’Danube SKILLS’’ održani su u Bratislavi 18. i 19. septembra. Sastancima su prisustvovali predstavnici Agencije za upravljanje lukama, koja na projektu učestvuje kao IPA partner.

Tema prvog dana bila je presek dosadašnjih rezultata i organizacija završnih aktivnosti, imajući u vidu da se je kraj projekta predviđen za jun 2019. godine. Prema rečima vodećih partnera, tim institucija uključenih u realizaciju projekta, ocenjen je od strane relevantnih evropskih organizacija kao jedan od najboljih.

Tokom drugog dana, u okviru radnog paketa 4, partnerima je održana obuka o potencijalima tržišta u Dunavskom regionu. Predavači su prisutnima približili mogućnosti za unapređenje poslovanja, kao i za razvoj Dunavske plovidbe.

Drugi deo sastanka posvećen je regionalnom skupu zemalja koje čine gornji, srednji i donji tok Dunava, pa su tako predstavnici Agencije razgovarali sa partnerskim institucijama iz Hrvatske i Mađarske na temu pojednostavljenja procedura na graničnim prelazima namenjenim vodnom saobraćaju.

Dogovoreni su dalji koraci, buduće aktivnosti i utvrđeni rokovi za naredni period, uz uverenje da će predviđeni rezultati projekta ‘’Danube Skills’’ doprineti stvaranju uspešne i snažne Dunavske regije.

Danube SKILLS u Bratislavi