• Đerdap
  • Fotografija AUL
  • Luka Beograd
  • Reka
  • Golubac

Godina velikih izazova

Autorski tekst direktora Agencije Vuka Perovića za peti godišnji Bilten

Godina iza nas bila je specifična, izazovna i teška. Globalna epidemiološka situacija nije zaobišla lučki sektor, zbog čega su novonastale prilike uslovile nov način komunikacije, poslovanja i dalje zahtevaju od nas istrajnost i pojačanu odgovornost.

U narednom periodu se očekuje postepena normalizacija i lagani oporavak poslovne klime, te se uz podršku Vlade Srbije možemo nadati i ostvarenju boljih rezultata.

Ipak, prošlu godinu obeležio je rast obima teretnog saobraćaja. Evidentirali smo 16 miliona tona pretovarenog tereta na rekama u Srbiji, pet odsto više i prema tome naša zemlja preliminarno zauzima drugo mesto u Dunavskom regionu. Budući da Agencija analizira i objavljuje podatke o pretovaru ranije od drugih zemalja, nakon što budu objavljeni podaci za sve ostale, moći ćemo da potvrdimo poziciju Srbije.

Srbija – druga zemlja u dunavskom slivu po količinama pretovarenog tereta

Nažalost, pandemija korona virusa je nepovoljno uticala na putnički saobraćaj. Kruzing je obustavljen u celoj Evropi. Međunarodna putnička pristaništa u našoj zemlji dočekala su 15 pristajanja kruzera i 1.164 putnika, tek jedan odsto u poređenju sa 2019. godinom.

Kako bismo iskoristili potencijale putničkih pristaništa, organizovali smo okrugli sto na temu oporavka kruzinga koji je okupio predstavnike brodskih agenata, Privredne komore Srbije i operatera. Pronalaženje zajedničkih rešenja je preduslov za spreman povratak kruzera na reke i promovisanje Srbije turistima, zbog čega ćemo i dalje razgovarati sa svima u ovoj privrednoj grani. Prioritet će biti otvaranje novih međunarodnih putničkih pristaništa i njihova promocija. U 2021. godini pustićemo u rad nova pristaništa u Zemunu, Sremskim Karlovcima, Apatinu i Kostolcu. Pored toga, obezbedili smo i sredstva za završetak izgradnje pristaništa u Sremskoj Mitrovici, Kostolcu i Velikom Gradištu (Ramu).

U prethodnoj godini pokrenuli smo razvojne projekte sa Gradom Beogradom. U toku je izrada Studije opravdanosti sa idejnim projektom za izgradnju terminala za rasute terete luke u naselju Krnjača. Terminal za rasute terete doprineće uređenju delatnosti pretovara šljunka i peska na teritoriji glavnog grada i osloboditi obale reka koja će biti na raspolaganju građanima.

Inicirali smo izgradnju marine u Čukaričkom rukavcu – nova marina i uređen Čukarički rukavac doneće prestonici rešenje zagađenja Topčiderske reke kao i atraktivnu sportsku i rekreativnu zonu.

Još jedno važno pitanje kojim nastavljamo da se bavimo kao društveno odgovorna institucija jeste zaštita životne sredine. Kako u Srbiji ne postoji infrastruktura za prikupljanje i zbrinjavanje otpada sa brodova i splavova, započećemo prve projekte u ovom segmentu. Izabrali smo Beograd, koji će kao frekventna lokacija za putnička i teretna plovila biti polazna tačka za rešavanje ovog višegodišnjeg problema.

Kada je reč o investicijama, tokom prošle godine potpisali smo ugovore i anekse o obavljanju lučke delatnosti sa operaterima u vrednosti 1,25 miliona evra. Sa do sada zaključenim investicijama, ulaganja u lučku privredu iznosiće 58 miliona evra, a očekujemo da u narednom periodu visina sredstava za investicije dostigne 100 miliona evra.

Na polju međunarodne saradnje postali smo deo Evropske federacije rečnih luka (EFIP) kao prva srpska punopravna članica. Članstvo u federaciji doprineće integrisanju naših luka u globalni transportni lanac, a pružiće i mogućnost prezentovanja lučke delatnosti naše zemlje ostalim evropskim zemljama.

Sa partnerskim institucijama iz Dunavskog regiona počeli smo aktivnosti na Interreg projektu DIONYSUS. Narednih 30 meseci radićemo na razvoju dunavskih luka u multimodalna i intermodalna transportna čvorišta. Za Srbiju DIONYSUS znači bolju povezanost naših luka sa lukama u Dunavskom regionu.

Projekat DIONYSUS povezaće srpske luke sa lukama u Dunavskom regionu

Kao učesnici Radne grupe za luke i unutrašnje vodne puteve Evropske komisije razgovarali smo o uticajima virusa korona na teretni saobraćaj u Srbiji, a redovno smo i informisali Dunavsku komisiju, UNCTAD i druge evropske organizacije o situaciji u lučkom sektoru u uslovima pandemije.

Prethodna godina je bila u znaku jačanja međunarodne saradnje

Na sajmovima turizma u Beču, Beogradu i Budimpešti imali smo priliku da promovišemo Srbiju i njene nautičke potencijale. Posetiocima smo predstavili projekat „Probudi Dunav”, koji je naišao na dobre reakcije kruzing kompanija i ljubitelja krstarenja. Planiramo da proširimo projektne aktivnosti na nova međunarodna putnička pristaništa i zaokružimo najznačajnije tačke na Dunavu u jedinstvenu turističku celinu.

Nastavili smo da razvijamo marine, perspektivan vid putničkog saobraćaja, koji obogaćuje sveukupnu nautičko-turističku ponudu.

Proglašene su prve marine u Srbiji – u Kladovu i Golupcu. Otpočeli smo definisanje mreže marina na donjem Dunavu i Savi, a kada bude došlo do formiranju mreže, vodiće se računa i o plovidbenim uslovima i o društvenom uticaju, atraktivnosti lokacija i turističkim potencijalima koji se nude nautičarima.

Radili smo i na unapređenju pravnog okvira. Tokom prošle godine Vlada Srbije je na inicijativu Agencije usvojila čak sedam novih uredbi o utvrđivanju lučkih područja. Pored prvih proglašenih marina, prošireno je lučko područje luke u Smederevu, utvrđene su luke u Bogojevu i Beočinu, kao i pristaništa za sopstvene potrebe u Golupcu („Jelenska stena”) i Bariču.

Krajem decembra usvojili smo Pravilnik o kriterijumima za prepoznavanje diskriminacije korisnika lučkih usluga. Osim preciziranja radnji koje predstavljaju diskriminaciju lučkih korisnika, utvrđene su procedure za postupanje u slučajevima pojave diskriminacije i mere postupanja.

Investiraćemo u dalji razvoj luka, putničkih pristaništa i marina

Fokus Agencije u ovoj godini biće dalja ulaganja u javnu infrastrukturu i završetak tehničke dokumentacije za izgradnju teretnih luka, putničkih pristaništa i marina. Istakli bismo i početak rada na studijama za prikupljanje brodskog otpada i na studiji za uvođenje alternativnih goriva LNG za brodove i teretna vozila i mehanizaciju u lukama.

Kao iskusan tim koji je okrenut ka inovacijama i razvoju lučke delatnosti, nastavićemo da pratimo sve pozitivne tokove u svetu i nastojaćemo da ih implementiramo na najbolji mogući način.