• Đerdap
 • Fotografija AUL
 • Luka Beograd
 • Reka
 • Golubac

Nadležnosti

Agencija obavlja sledeće regulatorne, stručne i razvojne poslove:

 • izdaje i oduzima odobrenje za obavljanje lučke delatnosti;
 • zaključuje ugovor o obavljanju lučke delatnosti na osnovu dobijenog odobrenja;
 • vodi upisnik lučkih operatera kojima je izdato odobrenje, odnosno lučkih operatera iz člana 217. stav 1. ovog zakona;
 • naplaćuje lučke naknade;
 • donosi i javno objavljuje lučke tarife;
 • prati rad lučkih operatera koji obavljaju lučke delatnosti u skladu sa prirodom njihovog poslovanja i obavezama preuzetim prema Agenciji;
 • obezbeđuje uslove za ostvarivanje međulučke i unutrašnje lučke konkurencije;
 • vrši promociju luka i pristaništa na domaćem i međunarodnom tržištu;
 • u skladu sa prihodima ostvarenim po osnovu naplate lučkih naknada investira u izgradnju, modernizaciju i održavanje lučke infrastrukture koja je u javnoj svojini, osim kada je to obaveza lučkog operatera po osnovu izdatog odobrenja, odnosno date lučke koncesije, kao i kontrole nad održavanjem lučkih građevina i objekata;
 • održava red u luci, izuzev poslova koji su u nadležnosti lučkih kapetanija;
 • zaštite lučkog područja i akvatorije od zagađenja;
 • vodi evidenciju korisnika državne pomoći male vrednosti (de minimis državna pomoć) u skladu sa propisima kojima se uređuje državna pomoć male vrednosti;
 • vodi evidenciju o objektima lučke infrastrukture u svojini Republike Srbije na kojima Agencija ima upisano pravo korišćenja, kao i katastarskim parcelama koje čine lučko zemljište;

U okviru svoje delatnosti Agencija obavlja i sledeće poslove:

 • organizovanje rada lučkog koordinacionog tela za jednu ili više luka, u cilju sprečavanja preduzimanja radnja diskriminacije protiv bilo kog lučkog korisnika, kao i kontrole naplate lučkih naknada;
 • obezbeđivanja pružanja usluga od opšteg interesa ukoliko za takve usluge nema interesa od strane lučkih operatera;
 • obavlja i druge poslove u skladu sa ovim zakonom.