• Đerdap
  • Fotografija AUL
  • Luka Beograd
  • Reka
  • Golubac

Obilazak lokacije budućeg putničkog pristaništa u Šapcu

Direktor Agencije za upravljanje lukama Vuk Perović sastao se sa gradonačelnikom Šapca Aleksandrom Pajićem, sa kojim je razgovarao o realizaciji projekta međunarodnog putničkog pristaništa u tom gradu.

„Agencija je prepoznala poslovne i turističke potencijale Šapca. Ovo je drugi grad na Savi koji ćemo otvoriti za međunarodni rečni putnički saobraćaj. Na taj način približićemo turistima mogućnosti koje nudi reka Sava ali i podstaći uspostavljanje linijskog saobraćaja između Šapca i Sremske Mitrovice. U narednom periodu uložićemo sredstva u tehničku dokumentaciju i izgradnju infrastrukture pristaništa. Očekujemo da će pristanište biti završeno do kraja iduće godine, kako bismo ga pustili u operativan rad u sezoni 2023. Pored toga, intenziviraćemo saradnju sa gradskim rukovodstvom jer želimo da Šabac postane posećena nautička destinacija”, naglasio je Vuk Perović.

Dodao je da je Agencija započela definisanje mreže marina na Dunavu i Savi i da će Šabac zahvaljujući svojim prirodnim odlikama i kulturno – istorijskim znamenitostima biti razmatran kao jedna od mikrolokacija.

Gradonačelnik Aleksandar Pajić rekao je da poseta Agencije važna jer postoji zajednička volja za razvojem nautičkog turizma na Savi. „Završetkom planirane putne infrastrukture i otvaranjem međunarodnog putničkog pristaništa možemo slobodno reći da će Šabac postati grad budućnosti”, zaključio je Pajić.

Predstavnici Agencije i Grada obišli su lokaciju budućeg pristaništa i istakli da će najavljeni projekat unaprediti lokalni turizam i ekonomiju.

Agencija će nastaviti sa investiranjem u izgradnju međunarodnih putničkih pristaništa u Srbiji. Realizacija ovih značajnih infrastrukturnih projekata doprineće nastavku uspešnih nautičkih sezona i promovisanju naše zemlje stranim turistima.