• Đerdap
  • Fotografija AUL
  • Luka Beograd
  • Reka
  • Golubac

Objavljen Godišnji izveštaj EFIP-a

Evropska federacija rečnih luka (EFIP) objavila je izveštaj za 2020. godinu. Izveštaj obuhvata najvažnije aktivnosti u vezi sa razvojem infrastrukture u lukama, digitalizacijom, tehnološkim inovacijama i zaštitom životne sredine.

Posebna pažnja posvećena je odvijanju vodnog saobraćaja i lučke delatnosti u doba pandemije COVID – 19.

Agencija za upravljanje lukama postala je prva srpska punopravna članica federacije u junu 2020. godine i od tada aktivno učestvuje u radu ove organizacije kroz razmenu informacija i prisustvo na tematskim sastancima.

Tekst Godišnjeg izveštaja EFIP-a možete pronaći OVDE.