• Đerdap
  • Fotografija AUL
  • Luka Beograd
  • Reka
  • Golubac

Postupak za izdavanje odobrenja za obavljanje lučke delatnosti u lukama, pristaništima, međunarodnim putničkim pristaništima, pristaništima za sopstvene potrebe i privremenim pretovarnim mestima

Imajući u vidu potrebu se zainteresovana pravna lica upoznaju sa postupcima za izdavanje odobrenja za obavljanje lučke delatnosti propisanim Zakonom o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama („Službeni glasnik”, RS broj 73/10, 121/12, 18/15), Agencija za upravljanje lukama je na internet stranici postavila faze postupaka potrebnih za izdavanje odobrenja za obavljanje lučke delatnosti u lukama, pristaništima, međunarodnim putničkim pristaništima, pristaništima za sopstvene potrebe i privremenim pretovarnim mestima.

1. Postupak za izdavanje odobrenja za obavljanje lučke delatnosti u lukama, pristaništima i međunarodnim putničkim pristaništima možete preuzeti ovde

2. Postupak za izdavanje odobrenja za obavljanje lučke delatnosti u pristaništima za sopstvene potrebe možete preuzeti ovde

3. Postupak za izdavanje odobrenja za osnivanje privremenog pretovarnog mesta možete preuzeti ovde