• Đerdap
  • Fotografija AUL
  • Luka Beograd
  • Reka
  • Golubac

Pretovar tereta u srpskim lukama u porastu, na putničkim pristaništima više od 1000 pristajanja

Agencija za upravljanje lukama zabeležila je u prvih devet meseci ove godine značajan porast obima teretnog saobraćaja na rekama u Srbiji. Do 30. septembra 2018. pretovareno je 8,65 miliona tona robe. U odnosu na isti period prethodne godine, uočeno je povećanje od 1,75 miliona tona. Uprkos niskom vodostaju, pretovareno je 25,35% više robe nego u prošlogodišnja prva tri kvartala.

Najčešće pretovarena vrsta tereta, sa najznačajnijim povećanjem, jesu šljunak, pesak i kameni agregati. Rude su na drugom mestu, zahvaljujući pojačanim aktivnostima u luci u Smederevu. Nafta i naftni derivati su treća najčešća vrsta robe, dok su žitarice su zabeležile pad u količini pretovara i nalaze se na četvrtom mestu. Skoro 72% tereta pretovareno je u proglašenim lučkim područjima, kao rezultat dosledne primene zakonske regulative i sprovođenja Akcionog plana Vlade Srbije za razvoj vodnog saobraćaja.

Putnički saobraćaj je u prvih devet meseci 2018. godine rezultirao sa više od 1000 pristajanja kruzera. Na šest međunarodnih putničkih pristaništa do 01. oktobra evidentirano je 1034 pristajanja kruzera, odnosno 16,5% više u poređenju sa istim periodom prethodne godine. Podaci Agencije za upravljanje lukama pokazuju da je broj putnika porastao za 21%, pa je tako registrovano više od 142 hiljade upotreba obale od strane putnika.

Najviše pristajanja kruzera, od početka sezone do 01. oktobra, zabeleženo je u Beogradu-530, zatim u Novom Sadu 314 i u Donjem Milanovcu 131. Na međunarodno putničko pristanište u Golupcu, koje je sa radom počelo u aprilu 2018. godine, do kraja septembra pristala su 34 kruzera. Putnički saobraćaj tokom 2018. godine učestvovao je sa gotovo 12% u ukupno ostvarenom prihodu od naplate lučkih i pristanišnih naknada.

Prateći pokazatelje i trend rasta u teretnom i putničkom saobraćaju, predviđanja Agencije su da će se do kraja godine u srpskim lukama pretovariti rekordnih 12 miliona tona tereta, dok se na međunarodnim putničkim pristaništima u ovogodišnjoj nautičkoj sezoni očekuje više od 1100 pristajanja kruzera.