• Đerdap
 • Fotografija AUL
 • Luka Beograd
 • Reka
 • Golubac

Prezentacije

 • Analiza teretnog i putničkog saobraćaja u lukama i pristaništima u 2021. godini [3.1MB]
 • Analiza aktivnosti u lukama i pristaništima u 2020 godini [2.3MB]
 • Teretni i putnički saobraćaj na rekama u Republici Srbiji [2.5MB]
 • Putnički saobraćaj - izazovi u doba pandemije [2.5MB]
 • Analiza aktivnosti u lukama i pristaništima u 2019. godini [2.5MB]
 • Analiza aktivnosti u lukama i putničkim pristaništima u 2018. godini [2.6MB]
 • Razvoj putničkih pristaništa u Republici Srbiji [3.1MB]
 • Razvoj i implementacija Integrisanog lučkog informacionog sistema - ILIS [347KB]
 • Prezentacija Odluke o visini i načinu plaćanja lučkih i pristanišnih naknada [1.9MB]