• Đerdap
  • Fotografija AUL
  • Luka Beograd
  • Reka
  • Golubac

Srpske luke - pokretači razvoja privrede

Autorski tekst ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislava Momirovića za peti godišnji Bilten Agencije

U vremenu kada se sve svetske ekonomije suočavaju sa najvećim izazovima u modernoj istoriji, transport tereta vodnim putem igra bitnu ulogu u odgovoru na postavljen zadatak očuvanja zdravlja građana i privrede. Siguran brodski prevoz i isporuka vitalne robe kao što su medicinska oprema, hrana, energenti, sirovine i industrijske komponente, doprineli su održavanju međunarodne trgovine a samim tim i globalnog poslovanja.

Činjenica da je u uslovima pandemije porastao promet tereta na rekama u Srbiji nesumnjivo ukazuje na to da je vodni saobraćaj grana transporta na koju se možemo osloniti tokom kriznih perioda, ali i da je potrebno da nastavimo sa razvojem naših luka i ulažemo u njihovu infrastrukturu.

Plan za budućnost „Srbija 2025”, koji su predstavili predsednik Srbije Aleksandar Vučić i premijerka Ana Brnabić, predviđa razvoj vodnog saobraćaja kroz investicije vredne skoro 300 miliona evra. Sredstva će biti uložena u izgradnju nove Luke Beograd i proširenje kapaciteta luka Bogojevo, Sremska Mitrovica i Prahovo, kao i u razvoj intermodalnog terminala u Batajnici. Dodatni kapaciteti luka doprineće poboljšanju spektra usluga koje nude, povećanju obima pretovara tereta, konkurentnosti i otvaranju novih radnih mesta. Prioritet Vlade Srbije i Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture je dosledno sprovođenje programa „Srbija 2025“, jer su njime obuhvaćeni svi ključni infrastrukturni projekti.

Podjednako je važno da uz svaki kilometar izgrađenog auto-puta i modernizovanje železnice u narednom periodu ubrzamo razvoj vodnog saobraćaja, kako bi Srbija postala multimodalno čvorište ovog dela Evrope. Kapitalni projekat nove luke u Beogradu značajno će nas približiti ispunjenju tog cilja. Na taj način beogradska luka povezaće drumske, železničke i vazdušne saobraćajnice sa čitavim regionom i sa nekim od najznačajnijih TEN-T koridora kao što su Koridor Orijent/istok-Mediteran, Mediteranski koridor i Baltičko-jadranski koridor.

Vizija Vlade Srbije i ministarstva na čijem sam čelu je da srpske luke postanu pokretači razvoja privrede u njihovim zaleđima. Stoga je neophodno da naš rad usmerimo ka daljem stvaranju uslova za bezbednu plovidbu i omogućimo lukama u Srbiji da zauzmu vodeću multimodalnu poziciju Jugoistočne Evrope.

Pružamo podršku Agenciji u naporima za efikasno uređenje lučke delatnosti

Nastavićemo da radimo zajednički sa Agencijom za upravljanje lukama na postizanju dobrih rezultata i pružamo podršku u naporima za efikasno uređenje lučke delatnosti.

Foto: MGSI